Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào các ô trống ?

Câu hỏi 2: (Trang 149 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào các ô trống ? phần ôn tập cuối học kì I – Tiết 4 tuần 18 trang 149 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Cà Mau đất xốp, mùa nắng đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió lắm dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống chọi nồi. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng. Rễ dài, phải cắm sâu vào lòng đất.

(BAIVIET.COM)