Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì?

Câu hỏi 2 – Nhận xét (Trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì? Phần soạn bài Tập làm văn: Viết thư trang 34 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Để thực hiện mục đích trên một bức thư cần có những nội dung sau đây:

+ Lí do và mục đích viết thư.

+ Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.

+ Thông báo tình hình của người viết thư.

+ Nêu ý kiến cần trao đổi hoặc bày tỏ tình cảm với người nhận thư.

(BAIVIET.COM)