Đặt thêm tên khác cho truyện Chú Đất Nung?

Câu hỏi 4 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đặt thêm tên khác cho truyện Chú Đất Nung? Phần soạn bài Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo) trang 138 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đặt thêm tên khác cho truyện: Có thể đặt thêm cho truyện tên

– Hãy tôi luyện trong lửa đỏ.

– Có chịu rèn luyện mới trở nên hữu ích.

Nội dung: Muốn làm một người có ích phải biết rèn luyện, không sợ gian khổ, khó khăn. Chú Đất Nung nhờ dám nung mình trong lửa nên đã trở thành người hữu ích, chịu được nắng mưa, cứu sống được hai người bột yếu đuối.

(BAIVIET.COM)