Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu ?

Câu hỏi 1: (Trang 24 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu ? Phần soạn bài Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Đoạn 1: Cậu bé ham học.

Đoạn 2: Vua Trung Quốc thử tài.

Đoạn 3: Mấy ngày sống trên lầu cao.

Đoạn 4: Hạ cánh an toàn.

Đoạn 5: Truyền bá nghề thêu và nghề làm lọng.

(BAIVIET.COM)