Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên?

Câu hỏi 2 (Trang 146 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Đặt tên cho mỗi điều luật nói trên? Phần soạn bài Tập đọc: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trang 145 – 146 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Điều 15: Quyền được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.

Điểu 16: Quyền được học tập của trẻ em.

Điều 17: Quyền được vui chơi, giải trí của trẻ em.

(BAIVIET.COM)