Đặt tên cho bản tin mà em đã chọn để tóm tắt?

Câu hỏi 2 (Trang 109 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt tên cho bản tin mà em đã chọn để tóm tắt? Phần soạn bài Tập làm văn: Luyện tập tóm tắt tin tức (Tuần 29) trang 109 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Bản a: Khách sạn đặc biệt nhất thế giới.

– Bản b: Khu cư xá đón nhận cả người và súc vật.

(BAIVIET.COM)