Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn?

Câu hỏi 2 (Trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn? Phần soạn bài Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp theo) trang 138 – 140 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Khi thấy hai người bột bị nạn, Đất Nung liền nhảy xuống, vớt cả hai lên bờ phơi nắng cho se bột lại.

(BAIVIET.COM)