Đặt dấu phẩy vào các câu sau – bài tập tiếng việt lớp 3 ?

Câu hỏi 2: (Trang 35 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Đặt dấu phẩy vào các câu sau – bài tập tiếng việt lớp 3 ? Phần soạn bài luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi trang 35 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

a) Ở nhà, em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng.

c) Trên cánh rừng mới trồng, chim chóc lại bay về ríu rít.

(BAIVIET.COM)