Đặt dấu hỏi hay dấu ngã lên các chữ gạch dưới ?

Câu hỏi 3: (Trang 24 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Đặt dấu hỏi hay dấu ngã lên các chữ gạch dưới ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

 

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã lên các chữ gạch dưới ?

– Lê Quý Đôn sống vào thời Lê. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Năm 26 tuổi, ông đỗ tiến sĩ. Ông đọc nhiều, hiểu rộng, làm việc rất cần mẫn. Nhờ vậy, ông viết được hàng chục cuốn sách nghiên cứu về lịch sử, địa lí, văn học,…, sáng tác cả thơ lẫn văn xuôi, ông được coi là nhà bác học lớn của nước ta thời xưa.

(BAIVIET.COM)