Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu ?

Câu hỏi 3: (Trang 25 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Đặt dấu chấm vào chỗ thích hợp và viết hoa những chữ đầu câu phần soạn bài Luyện từ và câu – So sánh. Dấu chấm trang 25 SGK tiếng việt tập 1.

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

Trả lời:

Ông tôi vốn là thợ gò hàn vào loại giỏi. Có lần, chính mắt tôi đã thấy ông tán đinh đồng. Chiếc búa trong tay ông hoa lên, nhát nghiêng, nhát thẳng, nhanh đến mức tôi chỉ cảm thấy trước mặt ông phất phơ những sợi tơ mỏng, ông là niềm tự hào của cả gia đình tôi.

(BAIVIET.COM)