Đặt câu với một từ ở bài tập 2?

Câu hỏi 3 (Trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đặt câu với một từ ở bài tập 2? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết trang 17 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

a) Bác Hồ có một lòng nhân ái bao la mà cả nhân loại đều khâm phục kính trọng.

b) Trong xóm em, ai cũng khen bà em là một người nhân từ độ lượng.

(BAIVIET.COM)