Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực?

Giải câu 2 (Trang 48 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng trang 48 – 49 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đặt câu:

– Tô Hiến Thành là người rất chính trực.

– Sự dối trá bao giờ cũng đáng ghét.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận