Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây?

Câu hỏi 4 (Trang 56 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác, trang 56 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Đặt câu với một trong những thành ngữ dưới đây:

a) Bốn biển một nhà.

b) Kề vai sát cánh.

c) Chung lưng đấu sức.

Trả lời:

a) Nên đùm bọc thương yêu như thể anh em bốn biển một nhà.

b) Trong mọi công việc chung, chúng tôi luôn kề vai sát cánh với nhau.

c) Trong mọi thử thách khó khăn, họ chung lưng đấu sức sướng khổ cùng nhau.

BAIVIET.COM