Đặt câu với một trong các từ tìm được?

Câu hỏi 2 (Trang 83 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu với một trong các từ tìm được? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Em đặt như sau:

– Cậu phải can đảm nói lên sự thật, không ngại gì cả.

– Sao mày nhát gan thế!

– Cậu phải mạnh dạn lên đừng nhút nhát quá.

(BAIVIET.COM)