Đặt câu với một trong các thành ngữ vừa tìm được ở bài tập 4?

Câu hỏi 5 (Trang 83 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu với một trong các thành ngữ vừa tìm được ở bài tập 4? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

– Chú Tùng ở xóm em – trước đây là bộ đội đặc công – là người đã từng “vào sinh ra tử”.

– Anh Nguyễn Văn Trỗi là một con người “gan vàng dạ sắt”.

BAiVIET.COM