Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng?

Câu hỏi 4 (Trang 122 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Đặt câu với mỗi quan hệ từ sau: mà, thì, bằng? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 121 – 122 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

– mà:

+ Em bé tô bức tranh mãi mà chưa xong.

+ Nếu học mà không hiểu, nên hỏi thầy giáo, bạn bè.

– thì:

+ Học thật chăm chỉ thì điểm sẽ cao.

+ Nếu em chăm chỉ và ngoan thì ai cũng yêu mến.

– bằng:

+ Hãy học bằng tất cả sự say mê của mình.

+ Chiếc áo mới mẹ cho Nhung may bằng một thứ vải thật là mát.

(BAIVIET.COM)