Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 7 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 7 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

a) Các chú công nhân

b) Mẹ em

c) Chim sơn ca

Trả lời:

Các chú công nhân đang thay ca

Mẹ em đang dọn dẹp nhà cửa

Chim sơn ca hót trên ngọn cây

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)
5.0
01