Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 7 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 7 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ

a) Các chú công nhân

b) Mẹ em

c) Chim sơn ca

Trả lời:

Các chú công nhân đang thay ca

Mẹ em đang dọn dẹp nhà cửa

Chim sơn ca hót trên ngọn cây

(BAIVIET.COM)