Đặt câu theo mẫu Ai thế nào?

Câu hỏi 2: (Trang 145 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? Phần soạn bài luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào? Dấu phẩy trang 145 SGK tiếng việt tập 1.

Đặt câu theo mẫu Ai thế nào? để miêu tả:

a) Một bác nông dân.

b) Một bông hoa trong vườn.

c) Một buổi sớm mùa đông.

Trả lời:

a) Một bác nông dân rất cần cù cày cho xong thửa ruộng của mình.

b) Một bông hoa trong vườn thật rực rỡ trong nắng sớm.

c) Một buổi sớm mùa đông trở nên ấm áp vì có nắng vừa hửng lên.

(BAIVIET.COM)