Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 7 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 7 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

soan bai - luyen tu va cau: chu ngu trong cau ke ai lam gi?

Trả lời:

Trên thửa ruộng ven đường các dì đang gặt lúa

Trên đường các bạn học sinh lũ lượt đi tới trường

Chú công nhân lái máy cày giơ tay chào mọi người

Bầy chim đang bay liệng giữa bầu trời xanh

(BAIVIET.COM)