Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây ?

Câu hỏi 3 – Luyện tập (Trang 93 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 – 93 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Câu khiến có hãy ở trước động từ.

b) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ.

c) Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.

Trả lời:

a) Câu khiến có hãy trước động từ.

– Bây giờ bạn hãy làm bài tập toán rồi hẵng đi đá bóng.

b) Câu khiến có đi hoặc nào ở sau động từ:

– Để cổ vũ cho bạn Nam, chúng ta hẵng vỗ tay mạnh lên nào.

c) Câu khiến có xin hoặc mong ở trước chủ ngữ.

– Xin các bạn hãy giữ trật tự để bạn lớp trưởng phổ biến kế hoạch lao động.

(BAIVIET.COM)