Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau?

Câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 112 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị trang 110 – 112 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Em muốn xin tiền bố mẹ để mua một quyển sổ ghi chép.

b) Em đi học về nhà, nhưng nhà em chưa có ai về, em muốn ngồi nhờ bên nhà hàng xóm để chờ bố mẹ về.

Trả lời:

a) Em muốn xin tiền bố mẹ mua cuốn sổ ghi chép

Câu cần đặt: – Thưa mẹ, mẹ cho con năm ngàn để con mua cuốn sổghi chép cần cho học tập.

b) Em đi học về, nhà chưa có ai về, em muốn ngồi nhờ nhà hàng xóm

Câu cần đặt: – Thưa bác Hai, bác cho cháu ngồi nhờ bên nhà bác một lát để chờ cha mẹ cháu về.

(BAIVIET.COM)