Đặt câu hỏi cho từ ngữ vừa tìm được ?

Câu hỏi 5 (Trang 24 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu hỏi cho từ ngữ vừa tìm được ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? trang 24 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Câu hỏi cần đặt:

– Cái gì xanh um?

– Cái gì thưa thớt?

– Các con gì thật hiền lành?

– Ai trẻ và thật khỏe mạnh?

(BAIVIET.COM)