Đặt câu hỏi cho loại trạng ngữ nói trên?

Câu hỏi 3 (Trang 134 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu hỏi cho loại trạng ngữ nói trên? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 134 – 135 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Câu hỏi: Viên thị vệ hớt hải chạy vào khi nào?

(BAIVIET.COM)