Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được ?

Câu hỏi 3 (Trang 24 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai thế nào? trang 24 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Các câu hỏi cần đặt:

– Cây cối thế nào?

– Nhà cửa thế nào?

– Chúng thế nào?

– Anh thế nào?

(BAIVIET.COM)