Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b ?

Câu hỏi 2 (Trang 126 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu hỏi cho các phần in nghiêng ở câu b ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ cho câu trang 126 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

– Vì sao (hoặc nhờ có điều gì) mà Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

– Khi nào Iren trở thành nhà khoa học nổi tiếng?

(BAIVIET.COM)