Đặt câu cảm cho các tình huống sau?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 121 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Đặt câu cảm cho các tình huống sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 – 121 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Cô giáo ra một bài toán khó, cả lớp chỉ có mỗi một bạn làm được. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự thán phục.

b) Vào ngày sinh nhật của em, có một bạn học cũ đã chuyển trường từ lâu bỗng nhiên tới chúc mừng em. Hãy đặt câu cảm để bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng.

Trả lời:

Em đặt như sau:

a) – Cậu thật là tuyệt!

– Cậu giỏi quá!

– Trời, cậu siêu thật!

b) – Trời, mình không ngờ cậu còn nhớ đến với mình trong ngày hôm nay!

– Trời, quý hóa quá!

Cậu đế ý với mình thế này, thật là quý!

(BAIVIET.COM)