Đặt 3 câu theo Mẫu Ai làm gì ?

Câu hỏi 3: (Trang 71 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Đặt 3 câu theo Mẫu Ai làm gì ? phần ôn tập giữa học kì I – Tiết 5 tuần 9 trang 71 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

– Chị Ba làm việc ở nhà máy dệt.

• Ai làm việc ờ nhà máy dệt ?

• Chị Ba làm gì ?

– Ông Sáu cuốc đất ở ngoài đồng.

• Ai cuốc đất ở ngoài đồng ?

• Ông Sáu làm gì ?

– Bà nội nấu cơm trong bếp.

• Ai nấu cơm trong bếp ?

• Bà nội làm gì ?

(BAIVIET.COM)