Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó?

Câu hỏi 2 (Trang 6 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng trang 6 – 7 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Đánh vần: bờ – âu – bâu – huyền – bầu.

(BAIVIET.COM)