Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu?

Câu hỏi 1 (Trang 8 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu ghép trang 8 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

1. Mỗi lần dời nhà đi, bao giờ con khỉ / cũng nhảy phóc lên ngồi trên lưng con chó.

2. Hễ con chó / đi chậm, con khỉ / cấu hai tai con chó giật giật.

3. Con chó / chạy sải thì khỉ / gò lưng như người phi ngựa.

4. Chó / chạy thong thả, khỉ / buông thõng hai tay, ngồi ngúc nga ngúc ngắc.

(BAIVIET.COM)