Đại hội thể thao ô-lim-pích có từ khi nào ?

Câu hỏi 1: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Đại hội thể thao ô-lim-pích có từ khi nào ? phần soạn bài tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích trang 104 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Đại hội thể thao ô-lim-pích có gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ.

(BAIVIET.COM)