Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? Thái độ của dân làng ra sao?

Câu hỏi 4: (Trang 104 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Đại hội tặng dân làng Kông Hoa những gì? Khi xem các vật đó, thái độ của dân làng ra sao? Phần soạn bài tập đọc Người con của Tây Nguyên trang 103, 104 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Đại hội tặng dân làng Kông Hoa một tấm ảnh Bác Hồ, một bộ quần áo bằng lụa của Bác Hồ, một cây cờ có thêu chữ, một huân chương cho cả làng, một huân chương cho riêng anh Núp.

Dân làng tỏ ra rất vui mừng và rất trân trọng các tặng vật đó nên họ đã phải rửa tay thật sạch rồi mới dám cầm lên coi và họ coi mãi cho tới nửa đêm.

(BAIVIET.COM)