Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào ở đoạn 2?

Câu hỏi 3 (Trang 77 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào ở đoạn 2? Phần soạn bài Tập đọc: Thắng biển trang 77 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả rất sinh động cụ thể có sức tàn phá ghê gớm: “như một đàn cá voi lớn, sóng tràn qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào”.

(BAIVIET.COM)