Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

Câu hỏi 2: (Trang 45 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng? Phần soạn bài tập đọc: Cuộc họp của chữ viết trang 45 SGK tiếng việt tập 1.

Cuộc họp để ra cách gì để giúp bạn Hoàng?

Trả lời:

Cuộc họp đề ra một cách để giúp bạn Hoàng: mỗi khi Hoàng định chấm câu thì anh Dấu Chấm phải nhắc bạn ấy đọc lại câu văn một lần nữa để chấm cho đúng chỗ.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)