Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra như thế nào?

Câu hỏi 3 (Trang 46 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra như thế nào? Phần soạn bài Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc trang 45 – 46 SGK Tiếng Việt 5 Tập 1.

Trả lời:

Cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn đồng nghiệp diễn ra giản dị, chân thành và thân thiết.

(BAIVIET.COM)