Cuộc đua diễn ra như thế nào ?

Câu hỏi 2: (Trang 61 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Cuộc đua diễn ra như thế nào ? phần soạn bài tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 60 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Cuộc đua diễn ra như sau : Đến giờ xuất phát, chiêng trống nổi lên. Mười con voi lao đầu chạy như bay. Bụi cuốn mù mịt. Các chàng man gát gan dạ và khéo léo điều khiển cho voi về đích.

(BAIVIET.COM)