Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chi Út là gì?

Câu hỏi 1 (Trang 127 SGK tiếng việt lớp 5 tập 2) – Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chi Út là gì? Phần soạn bài Tập đọc: Công việc đầu tiên trang 126 – 127 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Công việc đầu tiên của anh Ba giao cho chị út là rải truyền đơn.

(BAIVIET.COM)