Con ong, con cá, con chim yêu gì ? Vì sao ?

Câu hỏi 1: (Trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Con ong, con cá, con chim yêu gì ? Vì sao ? phần soạn bài Tập đọc: Tiếng ru trang 64, 65 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1.

Con ong, con cá, con chim yêu gì ? Vì sao ?

Trả lời:

Con ong yêu hoa, vì đó là nguồn sống của nó, cho nó mật ngọt. Con cá yêu nước vì nước là môi trường sống của nó, thiếu nước cá sẽ chết. Con chim yêu bầu trời vì đó là môi trường sống của nó. Trong bầu trời nó có thể bay lượn ca hát và kiếm ăn …

(BAIVIET.COM)