Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống ?

Câu hỏi 2: (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống ? Phần soạn bài tập đọc: Cóc kiện trời trang 123 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Trước khi đánh trống, Cóc đã sắp xếp lực lượng ở những chỗ bất ngờ và sẵn sàng chiến đấu, phát huy thế mạnh của mỗi con vật : Anh Cua thì bò vào chum, cô ong đợi sau cánh cửa, chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

BAIVIET.COM

 

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận