Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống ?

Câu hỏi 2: (Trang 123 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) – Cóc sắp xếp đội ngũ thế nào trước khi đánh trống ? Phần soạn bài tập đọc: Cóc kiện trời trang 123 SGK tiếng việt 3 tập 2.

Trả lời:

Trước khi đánh trống, Cóc đã sắp xếp lực lượng ở những chỗ bất ngờ và sẵn sàng chiến đấu, phát huy thế mạnh của mỗi con vật : Anh Cua thì bò vào chum, cô ong đợi sau cánh cửa, chị Cáo, anh Gấu, anh Cọp thì nấp hai bên.

(BAIVIET.COM)