Có thể tách mỗi vế câu ghép vừa tìm được ở bài tập 1 thành một câu đơn được không ? Vì sao?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 9 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Có thể tách mỗi vế câu ghép vừa tìm được ở bài tập 1 thành một câu đơn được không ? Vì sao? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu ghép trang 9 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Không thể tách mỗi vế câu ghép nói trên thành một câu đơn vì mỗi vế câu thể hiện một ý có quan hệ rất chặt chẽ với ý của vế câu khác.

(BAIVIET.COM)