Có thể tách mỗi cụm chủ ngữ – vị ngữ trong các câu ghép nói trên thành một câu đơn được không ? Vì sao ?

Câu hỏi 3 (Trang 8 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Có thể tách mỗi cụm chủ ngữ – vị ngữ trong các câu ghép nói trên thành một câu đơn được không ? Vì sao ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu ghép trang 8 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Không thể tách mỗi cụm C – V trong các câu ghép trên thành một câu đơn được vì các vế câu diễn tả những ý có quan hệ chặt chẽ với nhau. Tách mỗi vế câu thành 1 câu đơn (kể cả trong trường hợp bỏ quan hệ từ hễ…thì) sẽ tạo nên một chuỗi câu rời rạc, không gắn kết với nhau về nghĩa.

(BAIVIET.COM)