Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì?

Câu hỏi 1 (Trang 145 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1) – Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để làm gì? Phần soạn bài Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 144 – 145 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 1.

Trả lời:

Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh để mở trường dạy học.

(BAIVIET.COM)