Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào?

Câu hỏi 1: (Trang 47 SGK Tiếng Việt Lớp 3 Tập 1) –Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào? Phần soạn bài tập đọc Bài tập làm văn trang 47 SGK Tiếng việt Tập 1.

Trả lời:

Cô giáo ra cho lớp đề văn : “Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ”.

(BAIVIET.COM)