Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì?

Câu hỏi 1 (Trang 164 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Cô công chúa nhỏ có nguyện vọng gì? Phần soạn bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng trang 163 – 164 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Trả lời:

Cô muốn có mặt trăng thì sẽ khỏi bệnh ngay

(BAIVIET.COM)