Có chuyện gì xảy ra với quê hương Cẩu Khây?

Câu hỏi 2 (Trang 5 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Có chuyện gì xảy ra với quê hương Cẩu Khây? Phần soạn bài Tập đọc: Bốn anh tài trang 5 SGK Tiếng việt Tập 2.

Trả lời:

Yêu tinh xuất hiện chuyện bắt người và súc vật làm cho làng bản tan hoang nhiều nơi không ai còn sống sót.

(BAIVIET.COM)