Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp?

Câu hỏi 2 – Luyện tập (Trang 32 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1) – Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp? Phần soạn bài Tập làm văn: Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật trang 32 – 33 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1.

Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp:

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước xem trầu đó ai têm. Bà lão bảo chính tay bà têm. Vua gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật là con gái bà têm.

Trả lời:

Vua nhìn thấy những miếng trầu têm rất khéo bèn hỏi bà hàng nước:

– Cụ ơi! Những miếng trầu này ai têm đấy ạ!

Bà lão liền nói:

– Chính tôi têm đấy ạ!

Nghe bà cụ nói vậy, nhà vua vẫn không tin, gặng hỏi mãi. Lát sau bà cụ mới thú thật:

– Trầu này do con gái lão têm đấy.

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)

Bình luận