Chuyện gì làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên ?

Câu hỏi 2: (Trang 77 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Chuyện gì làm Thuyên và Đồng ngạc nhiên ? phần soạn bài tập đọc Giọng quê hương trang 77 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

Chuyện một trong ba thanh niên lạ đến xin trả tiền ăn thay cho Thuyên và Đồng làm hai anh rất ngạc nhiên.

(BAIVIET.COM)