Chuyển các câu kể sau thành câu khiến ?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 93 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chuyển các câu kể sau thành câu khiến ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Cách đặt câu khiến trang 92 – 93 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

– Nam đi học.

– Thanh đi lao động.

– Ngân chăm chỉ.

– Giang phấn đấu học giỏi.

Mẫu và ví dụ:

– Nam đi học đi!

– Nam phải đi học!

– Nam hãy đi học đi!

Trả lời:

– Nam hãy đi học đi!

– Thanh phải đi lao động cho đúng giờ!

– Ngân cần chăm chỉ học tập!

– Giang phải phấn đấu học cho giỏi!

(BAIVIET.COM)