Chuyển các câu kể sau thành câu cảm?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 121 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chuyển các câu kể sau thành câu cảm? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu cảm trang 120 – 121 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Con mèo này bắt chuột giỏi.

b) Trời rét.

c) Bạn Ngân chăm chỉ.

d) Bạn Giang học giỏi.

Mẫu và ví dụ: – A, con mèo này bắt chuột giỏi quá!

Trả lời:

Dựa vào phần ghi nhớ ở bài học và mẫu gợi ý, em chuyển các câu đã cho thành câu cảm như sau:

a) – Con mèo này bắt chuột giỏi quá!

– Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b) – Chà trời rét thật! – Ôi, trời rét quá!

c) – Bạn Ngân chăm chỉ quá! – Bạn Ngân chăm chỉ thật!

d) – Chà, bạn Giang học giỏi thật!

(BAIVIET.COM)