Chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào?

Câu hỏi 1 (Trang 128 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Chuồn chuồn nước được miêu tả bằng những hình ảnh so sánh nào? Phần soạn bài Tập đọc: Con chuồn chuồn nước trang 127 – 128 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

Trả lời:

Chú chuồn chuồn nước được miêu tả bằng nhiều hình ảnh so sánh: bốn cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai mắt long lanh như thủy tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu.

(BAIVIET.COM)