Chứng kiến cái chết của vượn mẹ, bác thợ săn làm gì ?

Câu hỏi 4: (Trang 114 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Chứng kiến cái chết của vượn mẹ, bác thợ săn làm gì ? phần soạn bài tập đọc: Người đi săn và con vượn trang 114 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

Chứng kiến cái chết thương tâm đó, bác thợ săn đứng lặng, chảy nước mắt, cắn môi, bẻ gãy nỏ và lẳng lặng ra về. Từ đây bác không bao giờ đi săn nữa.

(BAIVIET.COM)